Thursday

Paul Halmos

Q. E. D. er en forkortelse av den latinske frasen «quod erat demonstrandum» (ordrett oversatt til norsk: «det som skulle demonstreres/bevises»). Dette er en oversettelse av det greske ὅπερ ἔδει δεῖξαι (hóper édei deĩxai), som ble brukt av mange tidligere matematikere, blant andre Euklid og Arkimedes. Q.E.D. kan skrives i slutten av matematiske bevis for å vise at resultatet man trengte for å fullføre beviset, er oppnådd. Det blir ikke brukt så ofte i dag som i tidligere århundrer.

I dag brukes gjerne symbolet ■ (en hel sort firkant), som kalles gravstein (tombstone eller halmos på engelsk, sistnevnte oppkalt etter Paul Halmos, som var en pioner innen bruken av den sorte firkanten). Enkelte bruker også en åpen gravstein, □ (en sort firkant med hvitt fyll). En annen enkel måte å fastsette beviset som ferdig er enkelt og greit å skrive «bevist» eller bare «vist» i parentes etter det siste steget i beviset, eller å skrive to skråstreker (//).

Unicode gir tegn til å bruke i beviser som tegnet U+220E (∎), men også tegnene U+25A0 (■, sort firkant) og U+2023 (‣, åpen firkant) som alternativer.


source - wikipedia....
Can't We Be Friends? When Your Lover Has Gone ... You'd Be So Easy To Love · A Fine Romance · The Coffee Song ·Be Careful, It's My Heart · I've Got My Love To Keep Me Warm · Zing! Went The Strings Of My Heart .... The Future (Conclusion) Song Without Words ... Baby It's Cold Outside ...

;-)