Thursday

Ei erotisk oppleving utanom det vanlege....

Menneskja var ikkje så ulike oss for 3500 år sidan, om me skal dømma etter inskripsjonane på bautasteinen på Norda Hidle. I temmeleg klare ordelag, skildras det korleis liv skal skapast mellom mann og kvinna.

Vil du høyra eldgammal poesi? Ta på steinen, og la kreftene strøyma....! Heilage kvite steinar har det blitt funne fleire av i området vårt, men dei fleste er på museum nå. På Norda Hidle kan du få ta på ein nær to tusen år gamal fallos. Om du ikje treng krafta, så er historia kring ulike fruktbarhetskulturar spennande og interessante.

Me avsluttar opplevinga i Eldhuset der me et erotisk mat: til gleda for alle sansar.source

..

1 comment:

Owen said...

Very thoughtful blogg


;-)