SundayTretten aar

Jeg er bare tretten aar,
og jeg vil gaa hen og dø;
for alle de længsler som blomstrer i mig,
de skal ikke staa og forblø.

For ingen kan svare de tusen svar
paa alt hvad jeg ikke forstaar.
Saa maatte jeg væmmes ved hus og hjem,
og saa løp jeg min vei igaar.

Og jeg har revet min haand tilblods
og flakket et døgn omkring –
og jeg har graat mig isøvn i en grøft
og fablet om ingenting.

Og jeg har længtet mig op til Gud
ad stjernernes hvite sti.
Og jeg har vaagnet ved veiens kant,
hvor kjørne trampet forbi.

Og nu har jeg mistet hvert spor jeg fandt,
og glemt hvem jeg engang var.
Jeg speiler mig kanske idag i en dam
og tigger mig selv om et svar.

Jeg gaar til jeg finder et stille sted,
hvor ingen hører og ser –.
For nu har jeg levet i tretten aar
og vil ikke leve mer.


Rolf Hiorth Schøyen
1887–1932

No comments:


;-)