Tuesday

http://en.wikipedia.org/wiki/Epitaph

http://en.wikipedia.org/wiki/Sign


http://en.wikipedia.org/wiki/Ideogram

http://en.wikipedia.org/wiki/SymbolOrdet tekst stammer fra det gammelnorske textr eller texti som igjen kommer fra det latinske textus som egentlig betyr «sammenføyning« eller «vev» (jamfør ordet tekstil).

No comments:


;-)