Saturday

Daza sieidi- den norske seiden

I Fellmans opptegnelser framgår det at denne joiken
skulle brukes som en offerjoik til en bestemt seide.

Daza sieidi.
Jeg bringer koppermynter
for fangstrikdom i utmark
for fangstrikdom i vann

Når jeg får godt bytte
gir jeg kobberringer på mandag
før soloppgang
Jeg bringer oksereinhorn
ved middagstid
for oksereinfangsten
Jeg bringer saueværhorn
til skogbestemor (altså sieidien)
når det går meg godt

Hvis det går meg dårlig
samler jeg ni-greinete tretopper
brenner den på et hellig sted
og flytter til et annet sted

Hvis jeg fanger godt
gir jeg ti storokserein
i brunsttida
Og enda litt småvilt
for vannets bytte
For bever og bjørn
langbeinte ungrein og rev
korsrev og sommerkalv

Når jeg får alt dette
bringer jeg mye offer
Seksort-mynt for vannfangst
enda rev og jerv
kobbermynter den tredjedel


Etter Fellmans opptegnelser

No comments:


;-)

Blog Archive