Tuesday

sieidi


Sieidi er den samiske benevnelsen på en hellig stein. Sieidier kunne fra naturens hånd ha en særegen form. Størrelsen varierer fra blokkstore til mindre stein. Små sieidier kunne for eksempel plasseres oppå større sieidier (offersteiner) eller på andre hellige steder.

Større steinblokk som fra naturens hånd i seg selv er iøynefallende og/eller er plassert på et iøynefallende sted. Enkelte slike steiner kan være utstyrt med skålgroper (eks Engeløya, Steigen) - se også skålgropstein), men vanligvis er de uten menneskeskapte markeringer. På oversiden av noen offersteiner kan en finne innhugd en stor grop, og rundt den en ringformet eller rammeformet fure. I samisk kulturtradisjon kan offersteiner bestå av enkeltstående stein eller av steinblokker som er spaltet i flere deler. Offergavene kunne bestå av horn, kjøtt, fisk, tran, blod, kaffe, smør, mynter o.a. Ofte er det slik at det kun er selve naturformasjonen eller steinen i kombinasjon med muntlig tradisjon og evt stedsnavn som vitner om at det dreier seg om en offerstein.

source

No comments:


;-)

Blog Archive